Sabro 24 – İ FOTHO HATHTO DU MADINHO MISCOYO

3 yıldan fazla bir zamandır devam eden mücadele, Ortadoğu’nun dengelerini oluşturan dinamiklerin arasına yeni güçleri katıyor.

Tunus’ta başlayan ve daha sonra Ortadoğu ülkelerine yayılan halkların demokrasi ve özgürlük mücadelesi Suriye’de yeni bir aşamaya geldi.

Diğer Ortadoğu ülkelerine nazaran çok daha uzun bir zamana yayılan mücadele Suriye’de çok kanlı bir savaşa dönüştü ve uluslar arası bir soruna dönüştü.

Suriye’de yaklaşık 3 yıldır devam eden bu iç savaş; farklı etnik, dini ve kültürel yapıdan milyonlarca insanı yaşadığı topraklardan ederken, binlerce insanı da canına mal oldu.

Bütün bunların yanında, savaşın tarafları ve uluslar arası destekçileri kıyasıya savaşırken, yıllardır inkâr edilip yok sayılan, her türlü baskıya maruz kalan halklar Kuzey Suriye’de “Toplumsal Sözleşme”lerini ilan ettiler.

Kuzey Suriye’de yaşayan Kürt, Süryani ve Araplar’dan oluşan Meclisin kabul ettiği Anayasa
niteliğindeki “Toplumsal Sözleşme” aynı zamanda özerk bir yönetim kurmak anlamına geliyordu. Bu da Ortadoğu’daki dengeleri oluşturan dinamiklerin arasına yeni dinamiklerin katılması anlamına geliyor.

Yazar : Admin

Bu Sayfayı Paylaşın